Coaching

Coaching en meer

  • één keer een spiegel voorhouden en dan verder
  • strategisch aan de slag en doelen met elkaar afspreken, regelmatig klankborden en de koers scherp houden
  • in het bedrijf aan de slag meehelpen op projectbasis met specifieke doelen, dit is meer dan coaching!

Wat is er nodig binnen uw bedrijf? Dat hangt helemaal af van de situatie.

Er moet een klik zijn en het wederzijdse vertrouwen dat alles gezegd kan worden.

Patrick gaat graag in gesprek om te kijken wat nodig is met betrekking tot coaching en om te ervaren of er een klik is.