Crisisaanpak

Bari Advies heeft ervaring bij het begeleiden van ondernemers in een crisissituatie. Dan kan wanneer er sprake is van een plotselinge vraaguitval, vertrek cruciale werknemers of een ongeval van de ondernemer. Op dat moment wordt je geconfronteerd met een situatie waarin snel moet worden gehandeld.

Op dit moment is er sprake van een economische crisis in Nederland vanwege het Corono virus. Veel ondernemers worden hierdoor geraakt.

Bari Advies ondersteunt bij

 • Het zorgen voor inzicht, hoe staat je onderneming er voor?
 • Het nemen en uitvoeren van maatregelen
 • Het opstellen van een plan voor intern gebruik of voor partijen als de bank

De overheid heeft maatregelen aangekondigd om als bedrijfsleven om te gaan met de gevolgen Corona. Onderstaand een overzichtelijke samenvatting.

Mijn aanpak

Denken in verschillende scenario's

Maatregelen vanuit de overheid

De oude werktijdverkorting-regeling is ingetrokken (die vallen gelijk onder de nieuwe regeling)

Wanneer in te zetten?  Bij een verwacht omzetdaling van minimaal 20 procent. 

 • in eerste instantie drie maanden met mogelijke verlenging van nog drie maanden
 • max 90% v.d. loonsom (afhankelijk van omzetverlies)
 • uwv geeft voorschot van 80% (achteraf toetsing en bij grote bedrijven d.m.v. accountansverklaring)
 • voorwaarde, personeel mag niet om bedrijfseconomische redenenen ontslagen worden
 • deze maatregel heeft geen effect op het opgebouwde ww-recht van werknemers
 • maatregel geldt vanaf 1 maart
 • ook flex werkers komen hiervoor in aanmerking
 • uitvoering gaat via gemeenten
 • periode is drie maanden
 • tot sociaal minimum (als gift)
 • geen vermogen, partner of levensvatbaarheidstoets
 • binnen vier weken verstrekt
 • max € 1.500 netto per maand (als gift)
 • max € 10.157 als lening (ook binnen 4 weken verstrekt) met lagere rente

Er komt een forfaitaire regeling van € 4.000,- voor beroepsgroepen die getroffen worden door de regel van 1,5 meter afstand (kappers o.a.)

 • zelf aanvragen, invordering wordt dan direct gestopt
 • geen verzuimboetes
 • niet direct bewijsmateriaal nodig
 • invorderingsrente wordt 0,01%
 • belastingrente wordt 0,01%
 • geen verklaring nodig van een derde-deskundige

Er zijn gesprekken met gemeenten voor het uitstellen van het heffen van toeristenbelasting.

 • verruiming plafond Go-faciliteit, dit is voor financieringen vanaf 1,5 miljoen
 • verruiming borgstelling BMKB naar 75% (was 50%) gaat via de banken
 • bij Qredits krijgen de klanten zes maanden uitstel van aflossing en de rente gaat naar 2%.