Het schrijven van een businessplan

Er zijn op Internet genoeg modellen te vinden hoe een businessplan uitgewerkt kan worden. Kijk bijvoorbeeld op de site van de Kamer van Koophandel of MKB Servicedesk.

Twee dingen zijn hier belangrijk:

                1 Heb je een juist (realistisch) beeld van je plannen?

                2 Krijg jij dit goed op papier?

Bari advies kan je helpen bij dit proces. Dat betekent dat bij stap één heel goed gekeken wordt naar je plannen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een SWOT analyse, OGSM en/of Business Model Canvas.

Bij stap twee worden de plannen uitgewerkt waarbij het doel van het plan leidend is voor de uitwerking. Het uitwerken van het businessplan voor intern gebruik vraagt een andere opzet dan voor extern gebruik. Bari advies kan je dit werk uit handen nemen en in co-productie het businessplan en of pitch desk uitwerken.

Mijn aanpak is als volgt:

                Stap 1. Waarom schrijf je het businessplan?

                Stap 2. Bepalen van methode, bijvoorbeeld businessmodel canvas of OGSR.

                Stap 3. Gezamenlijk schrijven van het businessplan.

                Stap 4. Bepalen van vervolgstappen.

Bij het schrijven van het businessplan kijken we ook naar de huidige financiële situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van overzichten met alleen de belangrijkste informatie. Waarmee wij ook meteen naar de toekomst kijken.